REGJISTRIMET NË SHKOLLË NË LEZHË

13 Shtator, 20230

Në Lezhë, vijojnë regjistrimet në shkollë 🏫 për fëmijët që janë në risk braktisjeje, ose që janë larguar për një kohë nga shkolla.
🚶Paraligjori ynë i ka shoqëruar për të marrë dokumentat përkatës dhe ka finalizuar procesin e regjistrimit nga klasa e parë e deri në të mesme. 10 fëmijë janë mbështetur për regjistrim në shkollë fillore dhe 6 në gjimnaz. Për secilin prej tyre kemi përpiluar dhe vërtetimin e nevojshëm për të përfituar falas librat shkollorë 📚.
I urojmë fëmijëve të regjistruar një vit shkollor të mbarë dhe shpresojnë që do gjejnë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e mësuesëve në rrugën e tyre drejt arsimit! 🎉

Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************

In Lezha, school registration 🏫 continues for children who are at risk of dropping out, or who have left school for a while.
🚶Our paralegal accompanied them to get the relevant documents and finalized the registration process from first grade to high school. 10 children were supported for enrollment in primary school and 6 in high school. For each of them, we have compiled the necessary proof to get free textbooks 📚.
We wish the registered children a good school year and hope that they will find the understanding and cooperation of teachers on their way to education! 🎉

The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania