Regjistrim në kopsht në mungesë adrese në Lezhë

12 Korrik, 20230
Regjistrimi në çerdhe e kopsht ka rëndësi për shumë familje rome dhe egjiptiane, së pari për të lehtësuar punësimin e prindërve, sidomos nënës, por dhe për socializimin dhe nisjen e arsimimit të fëmijëve. Familjet në vështirësi ekonomike të komunitetit rom dhe egjiptian shpesh nuk kanë një dokument pronësie ose kontratë qiraje për të nxjerrë një vërtetim se janë banorë aty ku banojnë. Të tjerë kanë detyrime të prapambetura, taksa dhe fatura të tjera të cilat nuk i paguajnë dot menjëherë.
Për të zgjidhur këtë problem, paraligjori ynë në Lezhë ka arritur që të realizojë regjistrimin në çerdhe dhe kopsht të katër fëmijëve në marrëveshje me strukturat vendore, duke shpjeguar gjendjen e tyre ekonomike.
Bashkia duke shqyrtuar rastet dhe ka vendosur që të pranojë kërkesën e parashtruar. Për t’u përgëzuar vendimi, duke pasur parasysh nevojën për t’i përfshirë fëmijët e familjeve të shtresave të margjinalizuara rome dhe egjiptiane me fëmijët e tjerë dhe për të lehtësuar barrën e familjes që të punojnë për fuqizimin e tyre në shoqëri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania