Regjistimi i lindjes në gjendje civile në kushtet e nënës minorene, Lezhë

26 Korrik, 20230

Regjistrimi i fëmijës së porsalindur nuk duhet të jetë një proces i vështirë, po në rastin e familjes nga Lezha, procedura u komplikua për shkak të disa specifikave. Nëna e të porsalindurës është minorene dhe e regjistruar në trungun familjar të babait të saj. Duke qenë se janë të regjistruar si banorë të Durrësit, është e pamundur që të bëhet regjistrimi në gjendjen civile të qytetit të Lezhës. Zyrat e Gjendjes Civile na informuan se do e regjistrojnë vajzën në momentin që do vendoset adresa e saktë.

Kemi kontaktuar me babain e vajzës, pra gjyshin e të porsalindurës, që të marrë një vërtetim nga kryeplaku për të saktësuar adresën e tij. Ai na ka premtuar se shumë shpejt, do na ndihmojë me vërtetimin. Saktësimin e adresës do e kryejmë nëpërmjet portalit e-albania dhe më pas, do ndihmojmë nënën për të regjistruar fëmijën.

Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
*****************************************************************
Registration of a newborn child should not be a difficult process, but in the case of the family from Lezha, the procedure was complicated due to some specifics. The mother of the newborn is a minor and registered in her father’s family tree. Since they are registered as residents of Durrës, it is impossible to register them in the civil registry of the city of Lezha. The Civil Status Office informed us that they will register the girl as soon as the address is confirmed.

We have contacted the girl’s father, i.e. the newborn’s grandfather, to get a certificate from the chief regarding his address. He has promised us that very soon, he will help us with the authentication. We will correct the address through the e-albania portal and then we will help the mother to register the child.

The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).

#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania