Referuar ligjit “Për Noterinë” paraligjorja i përgatiti zonjës një shkresë për t’iu drejtuar Zyrës Kombëtare të Noterisë për të lehtësuar tarifën e shërbimit për celjen e trashëgimnisë.

2 Shtator, 20220
Pas vdekjes së bashkëshortit zonja RR.S duhet të çel trashëgimninë për të përfituar nga disa shërbime. Bashkë me paraligjoren e Drejtësi Sociale në qytetin e Beratit shkuan tek Zyrat Noteriale për të pyetur mbi tarifën që nevojitet për të kryer këtë veprim. Tarifën që kërkohet nga Zyrat Noteriale, zonja e ka të pamundur ekonomikisht ta përballojë.
Në këtë situatë, referuar ligjit “Për Noterinë” paraligjorja i përgatiti zonjës një shkresë për t’iu drejtuar Zyrës Kombëtare të Noterisë për të lehtësuar tarifën e shërbimit për celjen e trashëgimnisë.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania