Rasti i një borxhi në mirëbesim

2 Qershor, 20230

Në qytetin e Devollit u njohëm me rastin e Bujarit. Bujari i ka dhënë borxh dikujt në mirëbesim. Afati përcaktuar për shlyerjen e borxhit ka disa vite që ka kaluar, dhe Bujari nuk ka marr akoma lekët e tij. Është lodhur duke shkuar tek borxhliu për të marr borxhin, por nuk ja ka dalur t’i marr lekët.
Na kontaktoi dhe i sugjeruam që të përpilojë me borxhliun një deklaratë noteriale për njohjen e borxhit, si dhe përcaktimin e një afati për shlyrjen e tij. Vetëm në këtë mënyrë rriten shanset që Bujarit t’i rikthehen lekët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania