Rasti i disa familjeve në Lezhë për puseta të bllokuara

29 Maj, 20230

Po ndjekim rastin e një familjeje në Lezhë, të cilët kanë një pusetë të ujrave të zeza të bllokuar në oborrin e shtëpisë së tyre private. Ju drejtuam Ujësjellës Kanalizime Lezhë me një kërkesë dhe na u referua që është e nevojshme të zgjidhen problemet e debisë së këtyre familjeve, pasi janë tre kurorë, që të mund të ndërhyjnë më pas fizikisht në pusetë.
Në gjykimin tonë, nuk mund të jetë pengesë debia për të bërë pastrimin e ujrave të zeza. Mospastrimi tyre mund të sjellë përhapjen e sëmundjeve infektive. Për këtë rast do të informojme dhe Entin Rregullator të Ujit për të detyruar UK-Lezhë për pastrimin e saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania