Raste në Kavajë

3 Tetor, 20230
Dy raste që po ndiqen në Kavajë këtë javë:
📃Po ndjekim divorcin e zonjës në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan. Rasti është relativisht i thjeshtë pasi nuk ka fëmijë të mitur dhe presim që çështja të zgjidhet shpejt, në varësi të caktimit të datave nga ana e gjykatës.
📃Shoqëruam zotërinë, fëmija i të cilit është me aftësi të kufizuara, që të mbledhë dokumentat e nevojshëm për t’u paraqitur në KEMP në janarin e vitit tjetër. Më pas do ta mbështesim që të marrë edhe kujdestarinë e personit.
💡Familjet me një person me aftësi të kufizuara kanë nevojë për mbështetje sociale sepse kanë dy persona më pak që sjellin të ardhura në shtëpi, vetë personi dhe kujdestari i tij.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************************
Two cases being pursued in Kavaje this week:
📃We are pursuing the divorce of the lady in the Elbasan Judicial District Court. The case is relatively simple as there are no minor children involved and we expect the case to be resolved quickly, subject to the court setting dates.
📃We accompanied the gentleman, whose child is disabled, to collect the necessary documents to be presented at KEMP in January next year. We will then support him to get custody of the person as well.
💡Families with one disabled person need social support because they have two less people who bring income to the house, the person himself and his carer.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania