0 Comments

Ku mund te gjeje nje vendim gjyqësor ne lidhje me nje organizate kriminale  pra ne lidhje me neni 28 te kodit penal a mund te me jepni ne shembull nese keni  hasur ndonje te tille?

Genti Sejrani Changed status to publish 11 Janar, 2024