0 Comments

Mirëdita, në.q.s një person ka lënë një prokurë të posaçme për pronën që disponon, mund të firmosi vetë kontratën me një firme edhe pse i ka lënë prokure një personi tjeter, apo duhet patjetër të heqë më parë prokurën?

Genti Sejrani Changed status to publish 3 Maj, 2024