0 Comments

Përshëndetje si jeni ? Ju lutem mund të më jepni ndonjë informacion për ndonjë program social.Sapo jam ndarë nga partneri nuk kam qenë e martuar ligjërisht.Une punoj dhe momentalisht vajzën e kam lene tek prindit e mi te cilet jan ne pension, ndërsa vet jam tek nje mike përkohësisht.Dua te di nese aplikoj per ndonje ndihme ne bashki per programin e rimbursimit të qirasë së banesës. Praktikisht çfarë dokumentësh duhen për te aplikuar ????

Genti Sejrani Changed status to publish 3 Maj, 2024