0 Comments

A perfitoj nga amnistia. Kam marr vendim te formes se prere nga GJKO sherbim prove per 4 vite. E kam apeluar ne gjykate te larte. Vepra Penale (ndihme per kalim te jashteligjshem kufiri)

Genti Sejrani Changed status to publish 17 Prill, 2024