0 Comments

A mund te filloje ministri nje procedure disiplinore ndaj sekretarit pergjegjes nese ai ka shkelur detyren sipas ligjit per sherbimit civil?

Genti Sejrani Changed status to publish 15 Janar, 2024