Procedura e ndjekur në shkelje të ligjit ne konkurset për punësimin e anëtarëve të minoritetit egjiptian në administratë!

19 Shtator, 20220
Ja si funksionojnë konkurset për punësimin e anëtarëve të minoritetit egjiptian në administratë!!!
Znj. E.S është anëtare e minoritetit egjiptian në qytetin e Korçës. Para disa javësh konkuroi për një vend pune si specialiste për informimin e qytetarëve pranë bashkisë Korçë. Pas vlerësimit të testimit me shkrim, jetëshkrimit, u thërrit për intervistë.
Para disa ditësh i erdhi përgjigja me email ku njoftohej se nuk ishte përzgjedhur si kandidate fituese. Njoftimi tregonte dhe pikët e vlerësimit për të tre komponentët nga ana e Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë. Përveç vlerësimit qesharak të jetëshkrimit, të bie në sy dhe procedura e ndjekur në shkelje të ligjit.
VKM-ja Nr. 243 datë 18.03.2015 përcakton se: “Nëse kandidati grumbullon mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit së bashku, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë”.
Ndërkohë, sipas vlerësimit të Njësisë znj. E.S nuk ka grumbulluar 45 pikë në vlerësimin me shkrim dhe jetëshkrimin. Atëherë, si u thërrit për intervistën me gojë?!!!
E mbështetëm zonjën duke i përgatitur ankesën drejtuar Njësisë, si dhe do ta mbështesim në proces gjyqësor.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania