Problematikat me kreditë rrënojnë familjet egjiptiane dhe rome

7 Mars, 20220
Shtohet numri rasteve kur anëtarëve të minoriteteve egjiptiane dhe rome i bllokohen numrat e llogarisë bankare në mënyrë të paligjshme. Në shumicën e rasteve ata janë garant apo debitorë në institucione bankare.
Një nga rastet që po ndjekim është dhe i qytetarëve Xh.H. dhe M.H. në Lezhë, të cilëve po i kërkojnë të paguajë të njëjtën kontratë 2 herë nga ana e 1 shoqërie financiare që ka ceduar kredinë e tyre.
Duke qenë se në rastin konkret, bashkëshortes i kanë bllokuar pagën në bankë, ajo iu drejtua një emisioni investigativ. Pas bërjes publike të emisionit, përmbaruesi u tërhoq duke vendosur zhbllokimin e pagës së zonjës.
Kemi sinjalizuar për këto shkelje të gjitha institucionet përgjegjëse.
Drejtësi Sociale po i  ofron ndihmë juridike parësore dhe dytësore për të zgjidhur këtë problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania