Plotësim dokumentacioni për ndihmë ekonomike për nënën me fëmijë

21 Janar, 20230

Jemi pranë njësisë administrative nr.2 për rastin e një zonje për të marrë ndihmë ekonomike. Ajo është e papunë dhe nuk ka marrë më parë asnjë ndihmë. Sot po aplikojmë për ndihmën ekonomike, më pas do vazhdojmë me procedurat për bonusin që fiton si nënë me mbi tre fëmijë. Do shqyrtojmë edhe listën me dokumenta për bonus qiraje, meqë është edhe e pastrehë, për të parë nëse e përfiton. Zonja është në proces divorci dhe ish-bashkëshorti është larguar duke e lënë atë me gjashtë fëmijë. Ndërkohë, jemi të angazhuar edhe me përfundimin e procesit të divorcit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania