Përfaqësuesi i Drejtësi Sociale mori pjesë në takimin konsultues për projektbuxhetin afatmesëm për programin e Mbrojtjes Sociale të organizuar nga Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

30 Gusht, 20220
Ditën e sotme morëm pjesë në takimin konsultues për projektbuxhetin afatmesëm për programin e Mbrojtjes Sociale të organizuar nga Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
Në takim, përfaqësuesi i Drejtësi Sociale parashtrojë këto pika:
1. Rritja e shumës së përfitimit nga ndihma ekonomike. Sipas Instat ushqimet bazë u rritën me 13.2%, ndërkohë drafti projektbuxhetit afatmesëm parashikon rritje të shumës së ndihmës ekonomike vetëm me 600 lek të reja deri në 2024.
2.Parashikimi në projektbuxhet i kostove që do të sjellë zbatimi i VKM-së për “Klientin në Nevojë” për garantimin e energjisë elektrike në nivelin bazik për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike.
3.Reforma në sektorin e Ujësjellës Kanalizme ka sjellur ndërprerjen e furnizimit me ujë të një numri të konsiderueshëm të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, dhe që janë debitor.

Sugjeruam ndryshime ligjore për ti garantuar furnizimin me ujë në nivelin bazik të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike, si dhe parashikimin në projektbuxhet i kostove për këtë ndryshim ligjor.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania