Përfaqesimi i të miturit në OPGJ

3 Shkurt, 20240
Përfaqësuam të miturin në konflikt me ligjin gjatë marrjes në pyetje nga OPGJ-ja, për arsye se para disa muajsh, i mituri kishte vjedhur një monopat pranë zonës së bllokut. Pasi u identifikua nga pronari dhe punonjësit e rendit, u ndalua për tu ndjekur penalisht për vjedhjen e kryer. Referuar moshës, situatës socio-ekonomike u vendos shmangia e ndjekjes penale dhe paralajmërimi me shkrim për të mos kryer vepra penale të tjera .
Mbështetje në kuadër të projektit ”Efficient legal service for community members, a social business” Inclusive EduJobs – Albania i cili mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur per Shqiperine në partneritet me organizatën greke “KMOP”, me financim të Bashkimit Evropian.
**********************************
We represented the minor in conflict with the law during the interrogation by OPGJ, for the reason that a few months ago, the minor had stolen a monopoly near the block area. After being identified by the owner and law enforcement officers, he was detained to be prosecuted for the theft committed. Referring to the age, socio-economic situation, the avoidance of criminal prosecution and a written warning not to commit other criminal offenses were decided.
Support within the project “Efficient legal service for community members, a social business” which is supported by the Open Society Foundation for Albania in partnership with the Greek organization “KMOP”, with funding from the European Union.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania