Patenta/ Ndryshon testimi teorik për egjiptianët dhe romët

4 Mars, 20220
Prej disa muajsh advokuam për krijimin e mënyrave alternative për testimin teorik të anëtarëve egjiptian dhe rom, të cilët nuk dinë të shkruajnë dhe lexojnë shqip por duan të pajisen me lejedrejtimi.
E ndërmorëm këtë fushatë advokuese, nisur nga rastet e shumta që kemi përfaqësuar anëtarët e këtyre minoriteteve në procese penale, ku janë akuzuar për drejtimin e mjeteve motorike pa lejedrejtimi.
Me vullnetin pozitiv të DPSHTRR-së, arritëm të inicojmë ndryshimin e Udhëzimit, duke krijuar opsionin që këtyre individë ti bëhen pyetjet me audio dhe ti përgjigjen me “po” ose “jo”.
Në këtë mënyrë lehtësohet pajisja me lejedrejtimi, që do të thotë (mundësi për tu ushqyer, për ata që përdorin mjete motorike për shitjen e rrobave të përdorura, mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme), por dhe shmangim procese gjyqësore që janë kosto financiare për buxhetin e shtetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania