Paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Kavajës mbështeti z. F.A për të përgatitur dhe dorëzuar kërkesën pranë OSHEE-Kavajë për lidhjen e kontratës për furnizimin me energji elektrike.

19 Shtator, 20220
Para disa javësh paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Kavajës mbështeti z. F.A për të përgatitur dhe dorëzuar kërkesën pranë OSHEE-Kavajë për lidhjen e kontratës për furnizimin me energji elektrike.
Duke parë që kaluan disa javë dhe nuk u telefonua nga OSHEE-Kavajë, paraligjori bashkë me z. F.A kontaktuan me përfaqësues të këtij institucioni.
Përfaqësuesi u shpreh se: – Nuk na ka ardhur formulari për kryerjen e pagesës nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme.
Ditën e sotme juristia e Drejtësi Sociale kontaktoi me personin përgjegjës në Drejtorinë e Përgjithshme dhe e informoi mbi problematikën.
Pas takimit u dërgua në mënyrë të menjëhershme formulari.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP Albania në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania