Nxitëm institucionet të kërkojë marrjen në dorëzim të arkivit të ish-noteres

3 Maj, 20230

Jemi duke ndjekur rastin e ish-noteres në qytetin e Pogradecit, të cilës prej katër vitesh i është hequr licensa e ushtrimit të profesionit por nuk ka dëshirë të dorëzojë arkivën sipas ligjit tek noteri i caktuar nga Ministria Drejtësisë.

Për t’i dhënë zgjidhje këtij problemi nxitëm Ministrinë e Drejtësisë që të nxirrte urdhër ekzekutimi për marrjen e arkivës nëpërmjet Zyrës Përmbarimore.

Më pas kontaktuam me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Përmbarimor Shtetëror dhe Zyrën e Përmbarimit Shtetëror të Pogradecit për t’u interesuar mbi veprimet që janë kryer për zbatimin e këtij urdhëri.
Falë insistimit tonë, institucionet filluan të kryejnë veprime konkrete për zbatimin e këtij urdhëri.

“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania