Njohja e atësisë për fëmijën me prindër të pacelebruar

15 Qershor, 20230

Kemi zgjidhur në Lezhë rastin e regjistrimit të një fëmije i cili ka lindur nga prindër të pacelebruar. Një shqetësim i shpeshtë për familje të tilla pa celebrim është njohja e atësisë, pavarësisht se ligjërisht, prindërit kanë të drejtë ta regjistrojnë atësinë pranë gjendjes civile edhe nëse nuk janë të martuar me anë të dokumentit përcjellës nga materniteti. Ky rast nxitet dhe prej faktit se punonjesit e gjendjes civile nuk zotëronin njohuritë e duhura juridike për të ndjekur rastin sipas kuadrit ligjor të Kodit të Familjes.
Hapi i parë ishte saktësimi i adresës së nënës pranë njësisë administrative. Pasi përfunduam veprimet në e-albania, procedurat përfunduan në maternitet në Tiranë, aty ku fëmija ka lindur, me marrjen e certifikatës së lindjes.
Pasi kryem të gjitha veprimet, nëna tërhoqi me sukses edhe bonusin e bebes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania