Njësinë administrative nr.8/ Ndihmë ligjore falas

9 Maj, 20220
Drejtësi Sociale vazhdon mbështetjen e saj per grupet ne nevojë të minoritetit Rom dhe Egjiptian përmes ndihmës ligjore falas.
Kësaj here ndodhemi në njësinë administrative nr.8 pranë vendbanimeve Rome të nën stacionit te trenit/ bregu lumit. Rasti i identifikuar është një familje me gjendje civile në Sarandë por që jeton prej disa vitesh në këtë zonë. Familja Shahini ka 3 fëmijë të paregjistruar në gjendjen civile 2 vajza në moshë minorene 15 dhe 7 vjeç dhe një djalë 18 vjeç.
Familja kërkoi ndihmë pranë organizatës tonë për regjistrimin e fëmijëve dhe më pas për orientim drejt shërbimeve publike. Drejtësi Sociale është duke i ardhur në ndihmë jo vetëm këtij rasti në këtë zonë por edhe dy rasteve të tjera.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania