Një zonjë ndihmohet që të marrë lejeqëndrimin në Greqi

10 Nëntor, 20220
Një zonje iu refuzua dy herë dhënia e lejes për të jetuar me bashkëshortin, i cili banon prej vitesh në Greqi, pasi gjatë intervistës i bënin pyetje tendencioze. Zonja kishte zhvilluar dy herë intervistën pranë ambasadës për të marrë lejen për të jetuar me bashkëshortin në Greqi, por pyetjet që i bënin nuk kishin lidhje fare me qëllimin e intervistës.
Drejtësi Sociale u kontaktua nga bashkëshorti i zonjës, i cili kërkoi që ta shoqëronim në intervistën e tretë. Para se zonja të zhvillonte intervistën, ne kontaktuam me përfaqësues të ambasadës dhe i shprehëm shqetësimin në lidhje me pyetjet e pakuptimta që i bëheshin në intervistë. Në intervistën e tretë u vu re një sjellje ndryshe nga ana e përfaqësuesve të ambasadës.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania