Një lajm i mirë për prindërit e dy fëmijëve! Arrihet marreveshja me NJMF.

5 Shkurt, 20240
Së fundmi, ja dolëm që të bindim Njësinë e Mbrojtjes s Fëmijëve të Njësisë Administrative Nr.8, të kërkoj pushimin e gjykimit, pasi ndryshuan thelbësisht rrethanat e çështjes. Para dy vitesh NJMF-ja kërkoi në gjykatë vendosjen e dy fëmijëve të mitur në përkujdesje alternative, pasi shfrytëzoheshin për lypje nga prindërit. Sot, fëmijët janë regjistruar në shkollë dhe vazhdojnë rregullisht arsimin.
Mbështetje në kuadër të projektit ”Efficient legal service for community members, a social business” Inclusive EduJobs – Albania i cili mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur per Shqiperine në partneritet me organizatën greke “KMOP”, me financim të Bashkimit Evropian.
**********************************
Finally, we managed to convince the Child Protection Unit of Administrative Unit No. 8 to request the suspension of the trial, as the circumstances of the case changed fundamentally. Two years ago, the MUMF asked the court to place two minor children in alternative care, as they were used for begging by their parents. Today, the children are enrolled in school and continue their education regularly.
Support within the project “Efficient legal service for community members, a social business” which is supported by the Open Society Foundation for Albania in partnership with the Greek organization “KMOP”, with funding from the European Union.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania