Nga prof.Ervin Kaçiu/Cikli i varfërisë dhe përcaktimi i minimumit jetik si domosdoshmëri

24 Tetor, 20220

Ky raport-draft i natyrës cilësore mbi minimumim jetik në Shqipëri është një projekt që profesor Ervin Kaçiu ka realizuar në bashkëpunim me organizatën Drejtësi Sociale dhe është prezantuar për herë të parë në dhjetor të 2021. Nëpërmjet kontakteve të realizuara me komunitetin rom dhe egjiptian, janë nxjerrë të dhëna mbi pasojat që disa nga politikat aktuale sociale kanë në jetën e shtresave më në nevojë. Përcaktimi i minimumit jetik është një domosdoshmëri për të siguruar se çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë i është dhënë mundësia që të jetojë në mënyrë dinjitoze. Duke marrë parasysh edhe studime të tjera të një natyre sasiore, prof.Kaçiu ka dalë në këto përfundime, që mund të lexohen në artikullin si vijon:

Studim/Cikli i varfërisë dhe përcaktimi i minimumit jetik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania