Ndihmë për shpronësimin jo të barabartë të banesës

16 Shkurt, 20230

Pranë Drejtësi Sociale u paraqitën dy familjarë të cilët udhëtuan nga jashtë Shqipërisë për të zgjidhur problemin e shpronësimit të banesës së tyre, në proces legalizimi.
Duke qenë se vetëm një familjar (gjyshi) kishte paraqitur vetëdeklarimin për legalizim të banesës tre katëshe, përgjigjja e Njësisë Nr.4 ishte që vetëm njëri nga bashkëpronarët përfitonte nga shpronësimi i shkaktuar nga Projekti i Unazës së Madhe pranë rrugës Myslym Keta. Ky vetëdeklarues ka ndërruar jetë, dhe ka nëntë trashëgimtarë nga të cilët, vetëm njëri figuronte si trashëgimtarë në vendimin e ASHK-së, duke lënë jashtë tetë familjarë të tjerë.
Me anë të një komunikimi me përfaqësues të ASHK Drejtoria Përgjithshme, arritëm që të përfshihen edhe bashkëpronarët e tjerë tek vendimi për shpronësim.

“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania