Ndihmë ligjore falas / Përfaqësim në seancën gjyqësore

19 Prill, 20220
Nëna e të riut rom G.B erdhi pranë zyrës së organizatës sonë Drejtësi Sociale dhe kërkoi ndihmë për të përfaqësuar djalin e saj në seancën gjyqësore.
Djali ishte i vetmi burim i të ardhurave në familje, të cilat i siguronte nëpërmjet mbledhjes së mbetjeve të riciklueshme.
Një ditë bashkë me shokun e tij kanë marrë disa mbetje të riciklueshme tek një banesë e pabanueshme. Kaq ka mjaftuar që pronari banesës të njoftojë forcat e rendit dhe dy djemtë të arrestohen.
Me mungesën e djalit, nëna është detyruar të marrë kredi për të ushqyer veten dhe djalin e saj në ambjentet e paraburgimit.
Padyshim që kjo gjë do rëndojë më shumë problemet socio-ekonomike të kësaj familje.
E mbështetëm djalin dhe nënën duke e përfaqësuar ne seancë.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania