Mungesa e një suplementi financiar specifik për gratë e minoriteteve që trajtohen me ndihmë ekonomike

6 Korrik, 20220
Gjatë takimit për prezantimin e “Raportit të vlerësimit mbi qasjen dhe përdorimin familjar të transfertave të mbrojtjes sociale”, përfaqësuesi i Drejtësi Sociale solli në vëmëndjen e të pranishmëve problematikën e identifikuar gjatë takimeve të zhvilluara në terren me gratë e minoriteteve, por jo vetëm, në lidhje me mungesën e një suplementi financiar specifik për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike, përsa i përket higjenës mujore të grave.
Sipas grave të intervistuara nga ana aktivisteve të Drejtësi Sociale, një % e konsiderueshme e shumës së ndihmës ekonomike shpenzohet nga gratë për higjenën mujore.
Ndaj, ne e shohim të nevojshme përcaktimin e një suplementi tek shuma e ndihmës ekonomike për këtë gjë.
Në vazhdim do të ndërmarrim një proces advokimi për realizimin e saj.
Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania