MINIMUMI JETIK

21 Shtator, 20230
Drejtësi Sociale ishte sot pjesë e protestës së organizuar para parlamentit nga Lëvizja Bashkë për përcaktimin e minimumit jetik.
📎Së pari, përcaktimi i minimumit jetik është një detyrim ligjor që nuk është zbatuar në këto 20 vite, sepse përcaktohet në nenin 533 të Kodit të Procedurës Civile.
Sidoqoftë nuk kemi të bëjmë vetëm me mungesë vullneti por me mungesë të shtetit të së drejtës.
📎Së dyti, mospërcaktimi i minimumit jetik indirekt ka efekte tek trafikimi i votës në periudhë zgjedhjesh, sepse sa më të varfër të jenë qytetarët aq më lehtë e kanë partitë politike t’u blejnë votën.
📎Së treti, si ka mundësi që mungesa e minimumit jetik në vendin tonë nuk shprehet kurrë si shqetësim as në raportet e ndërkombëtarëve, të cilët shpenzojnë goxha kohë, para për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme?!!!
************************************************
Social Justice was today part of the protest organized in front of the parliament by the Joint Movement for the determination of the minimum living wage.
📎First, the determination of the vital minimum is a legal obligation that has not been implemented in the last 20 years, because it is defined in Article 533 of the Code of Civil Procedure.
However, we are not only dealing with a lack of will, but with a lack of the rule of law.
📎Secondly, the non-determination of the vital minimum indirectly has effects on vote-trafficking during the election period, because the poorer the citizens are, the easier it is for the parties to buy their votes.
📎Thirdly, how is it possible that the lack of the vital minimum in our country is never expressed as a concern even in the reports of internationals, who spend a lot of time and money to guarantee free and fair elections?!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania