Lidhja e ndihmës ekonomike për familjen

9 Qershor, 20230

Një prej rasteve të identifikuara në zonën e Lanabregasit, ishte familja e K.M. të cilët prej tre vitesh nuk përfitonin dot ndihmë ekonomike. Shkak është bërë mosregjistrimi i të gjithë anëtarëve madhorë si punëkërkues, duke qenë se një prej fëmijëve të zotërisë ishte larguar nga vendi. Dy ditët e fundit i kemi shoqëruar për në zyrën rajonale të punësimit për të regjistruar secilin anëtar madhor që është ende pjesë e trungut familjar, si punëkërkues. Më pas, i shoqëruam në Njësinë Administrative Nr. 1 për të aplikuar për ndihmë ekonomike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania