KUSH E PASTRON QYTETIN?

14 Tetor, 20230
Pas angazhimit të Komisionerit për të Drejtën e Informimit, Bashkia Tiranë na vuri në dispozicion të dhënat mbi demografinë me të cilat mund të krijojmë një tablo të plotë të karakteristikave të një punonjësi të pastrimit.
❔Kush është një punëtor i sektorit të pastrimit? Është burrë apo grua? Çfarë niveli arsimor ka ai? Po grupet moshore? A i përket një minoriteti?
📊Të gjitha këto janë të dhëna të rëndësishme për qasjen e strukturave shtetërore, organizatave dhe opinionit publik ndaj një sektori, pa të cilin paralizohet jeta e qytetit. Në ditët në vijim do paraqesim disa grafikë për të dhënat e mbledhura.
**********************************************************
WHO CLEANS THE CITY? 👷‍♀️👷
After the engagement of the Commissioner for the Right to Information, the Municipality of Tirana made available to us the data on the demographics of the cleaning sector in the city. With this data we can create a complete picture of the characteristics of a cleaning worker.
Who is a cleaning worker? Is it a man or a woman? What level of education does he have? What about age groups? Do you belong to a minority? All these are important data for the approach of state structures, organizations and public opinion to a sector, without which the life of the city is paralyzed.
In the following days we will present some graphs for the collected data.
Project supported by Olof Palme International Center – Albania Program Olof Palmes International Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania