KUSH E PASTRON QYTETIN?

2 Nëntor, 20230
👉Nga të dhënat e mbledhura nga Bashkia Tiranë, vërejmë se një pjesë shumë e madhe e punonjësve (nga 45-90%) janë nga komuniteti rom dhe egjiptian. Pjesa më e madhe kanë vetëm arsim fillor, por të dhënat janë jo të plota nga disa prej kompanive.
Pavarësisht se në dukje gratë zënë peshë të madhe në këtë sektor, në fakt ato janë në minorancë (30-45%).
👉Fatkeqësisht, është konstatuar në terren që pagat e tyre janë më të vogla sesa të burrave.
****************************************************************
WHO CLEANS THE CITY? 🧹
👉From the data collected by the Municipality of Tirana, we notice that a very large part of the employees are from the Roma and Egyptian community, where most of them have only primary education. Despite the fact that apparently, women occupy a large weight in this sector, in fact they are in the minority.
👉Unfortunately, it has been established in the field that their salaries are lower than men’s.
Project in collaboration with Olof Palme International Center – Albania ProgrammeOlof Palmes International Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania