Kurset profesionale në Lezhë

28 Shtator, 20230
Disa prej të rinjve që ndihmuam për procesin e regjistrimit në kurse profesionale në Lezhë kanë nisur ditën e hënë me sukses kurset e zgjedhura. Drejtoria Rajonale e Punësimit Lezhë në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Shkodër kanë nisur kurset e Parukerisë, Berberit dhe Aftësive Digjitale.
Shpresojmë që gjashtë kursantët e regjistruar prej nesh të integrohen më pas në tregun e punës.
I urojme suksese! 🎉
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
************************************
Some of the young people who we helped register for professional courses in Lezha successfully started their chosen courses on Monday. The Lezha Regional Directorate of Employment in cooperation with the Shkodër Regional Directorate of Public Vocational Training have started the opening of Hairdressing, Barbering and Digital Skills courses.
We hope that the six trainees registered by us will then be integrated into the labor market.
We wish you success!
*foto nga Drejtoria Rajonale e Punësimit Lezhë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania