Kthim shume tek fondi i sigurimit si pasojë e një aksidenti të ndodhur.

2 Gusht, 20220

Gjatë takimeve në terren të zhvilluar në qytetin e Lezhës, paraligjori i Drejtësi Sociale u njoh me problemin e z. D.H, i cili ishte njoftuar nga Byroja Shqiptare e Sigurimit për kthimin shumës 350.000 lek tek fondi sigurimit, si pasojë e një aksidenti të ndodhur më 11.11.2013.
Ndërkohë që, z.D.H në këtë datë nuk ka qenë në Shqipëri, dhe as nuk ka pasur në pronësi mjet apo lejedrejtimi.
Sot, kontaktuam me përfaqësues të Byrosë Shqiptare të Sigurimit dhe i shpjeguam me prova se z.D.H nuk mund të jetë personi debitor ndaj tyre.
Ata u shprehën se: – Mund të jetë dërguar gabimisht dhe se mund të ekzistoj person tjetër me këtë emër.
Ne do vazhdojmë ta ndjekim si rast.

Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania