Kontratë me OSHEE

17 Tetor, 20230
Jemi pranë pikës së OSHEE për të ndihmuar zonjën nga Kavaja për të lidhur kontratën me energjinë elektrike si dhe vendosjen e sahatit në shtëpinë e tyre. Zonja jeton në zonën e familjeve rome dhe egjiptiane në lagjen nr.2 pranë spitalit në Kavajë, në kushte të vështira ku sahatet vendosen me vështirësi për shkak se ndërtesat janë jashtë kushteve të banimit.
Në 20 mars të 2023 kemi dërguar një kërkesë ndaj kryetarit të bashkisë të kohës për të marrë masa për një përrua në lagjen nr.2, pa marrë ndonjë përgjigje. Javës së kaluar, në një takim me përfaqësues të bashkisë Kavajë, kemi marrë lajmin se shumë shpejt përroi do të pastrohet, pas hapjes së procedurave të tenderimit.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************
We are near the OSHEE point to help the lady from Kavaja to sign the electricity contract and set the clock in her house. The lady lives in the area of practically homeless Roma and Egyptian families in Kavaja, in difficult conditions where the clocks are set with difficulty because the buildings are not in housing conditions.
On March 20, 2023, we sent a request to the mayor of the time to take measures for a water channel in neighborhood no. 2, without receiving any response. Last week, in a meeting with representatives of the municipality of Kavajë, we received the news that very soon the water channel near this neighborhood will be cleaned, after the opening of the tendering procedures.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC). UNDP Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania