Kontaktuam me përfaqësues të FSHU-së, të cilët u shprehën të gatshëm për te përfshirë dhe faturat e 2021-2022 tek debia që do shlyhet me këste per te lidhur akt-marrëveshje,

28 Shtator, 20220
Nisur nga problematikat e identifikuara nga paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetet Tiranë, Durrës, Fier, Korcë, në lidhje me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike për shkak të debisë. Familjet e varfëra e kanë të pamundur të lidhin akt-marrëveshje për shlyerjen e debisë me këste pasi është kusht që duhet të shlyejnë paraprakisht në mënyrë të menjëhershme faturat e vitit 2021-2022.
Në këtë situatë, kontaktuam me përfaqësues të FSHU-së, të cilët u shprehën të gatshëm për ta zgjidhur si problem duke përfshirë dhe faturat e 2021-2022 tek debia që do shlyhet me këste.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania