Kombinat/ Familjet Egjiptiane të prekura nga tërmeti

10 Maj, 20220
Drejtësi Sociale zhvilloi një takim me familjet Egjiptiane  në zonën e Kombinatit, të cilëve i’u janë prishur banesat si pasojë e tërmetit të datës 26 Nëntor 2016. Disa prej tyre nuk trajtohen me bonusin e qerasë edhe pse banesat e tyre janë vlerësuar të kategorisë DS4/DS5. Shqetësimi tyre kryesor ishte, mos përfitimi nga programi i bonusit të qerasë të cilën bashkia e Tiranës e ofron për familjet e prekura nga tërmeti për mbulimin e qerasë.
Në lidhje me këtë problematikë, Drejtësi Sociale kontaktoi specialistë nga zyra e strehimit në bashkinë e Tiranës.
Në vazhdim do të verifikohet proçesi i ndjekur nga Njësia Administrative përkatëse, në lidhje me aplikimin e këtyre familjeve.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania