KMD/ Seancë dëgjimore për punonjësin egjiptian të larguar nga puna

22 Shkurt, 20220

Ditën e sotme Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi zhvilloi seancën dëgjimore në lidhje me ankesën e depozituar nga ana e organizatës Drejtësi Sociale për largimin nga puna të z. Ruçi nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, bashkia Tiranë. Në seancë bashkë me z.Ruçi mori pjesë dhe avokati i organizatës si përfaqësuesi tij ligjor. Gjatë seancës i qëndruam argumentave tona të parashtruar në ankesën e depozituar pranë Komisionerit se, z.Ruçi është diskriminuar për shkak të përkatësisë etnike. Shpresojmë se Komisioneri sipas afateve ligjore do të vendosë nëse është diskriminuar apo jo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania