Kërkesë për plotësim dokumentacioni për rikonstruksionin e 49 familjeve të minoritetit rom në zonën e Drizës.

22 Gusht, 20220
Prej javësh jemi duke nxitur bashkinë Fier, të plotësojë dokumentacionin e kërkuar nga Ministria Financave dhe Ekonomisë, për të kualifikuar dhe mbështetur projektin për rikonstruksionin e 49 familjeve të minoritetit rom në zonën e Drizës.
Sot, paraligjori i Drejtësi Sociale, Administratori Njësisë, si dhe banorë të zonës kontaktuan me përfaqësues të bashkisë, dhe kërkuan që të plotësojnë dokumentacionin, në rast të kundërt 49 familjet do të reagojnë para bashkisë.
Pas takimit përfaqësuesit e bashkisë premtuan që do të kontaktojnë me përfaqësues të Ministrisë, dhe do të dërgojnë dokumentat brenda ditës së nesërme.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania