Kërkesë Bashkisë Tiranë për nxjerrje vendimi për kontratën e qirasë

9 Tetor, 20230
Nisur nga moszbatimi i ndryshimeve ligjore për përfitimin e bonusit të qirasë nga ana e punonjësve të Njësive Administrative në qytetin e Tiranës, si pasojë e mos nxjerrjes së një urdhëri/vendimi nga ana Kryetarit të Bashkisë Tiranë për procedurën sesi do të lidhet kontrata e qirasë me bashkinë, ne ju drejtuam me shkresë Kryetarit të Bashkisë Tiranë dhe Kryetarit të Këshillit Bashkiak.
Kërkuam veprime konkrete për hartimin e urdhërit/vendimit për procedurën sesi do të zbatohen këto ndryshime ligjore.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine
************************************************
Due to the non-implementation of the legal changes for all rent bonuses, by the employees of the Administrative Unit in the city of Tirana due to the non-issue of an order/decision by the mayor of Tirana regarding the procedures for concluding the rental contract with the municipality.
We wrote to the Mayor of Tirana and the Chairman of the City Council for the concrete truth about drafting the order/decision on the procedure for how these legal changes will be implemented.
“This assistance is provided within the project” Legal protection tool for community organization of the Roma and Egyptian community “, supported by the Open Society in Albania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania