Kavajë/ 36 familjet egjiptiane fitojnë betejën, lidhin energjinë elektrike

4 Mars, 20220
Pas reagimit të 36 familjeve egjiptiane në qytetin e Kavajës, ka ardhur dhe zgjidhja e problematikës së tyre në lidhje me furnizimin me energji elektrike.
Për familjet që kishin mundësi ekonomike (ose po i marrin dhe borxh) për të parapaguar tarifën prej 24.000 lek të reja për lidhjen e kontratës individuale, iu vendos sahati dhe filluan të furnizohen me energji.
Për familjet që nuk kanë mundësi ekonomike të parapaguajnë kontratën, jemi duke advokuar me ERE-në për ndryshimin e rregullores, dhe krijimin e mundësisë së shlyerjes me këste për kategoritë në nevojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania