KAS VENDOS GJOBITJEN E ERJON VELIAJ DHE ELVA MARGARITIT

13 Nëntor, 20230
Në seancën e sotme të KAS, pas ankimimit të vendimit nr 812, datë 20.10.2023, u vendos të favor të ankimuesit (Drejtësi Sociale) se aktiviteti i datës 3 maj 2022 në TKOB ka natyrë elektorale dhe duhej të raportohej në KQZ. KAS vendosi:
•Gjobë në masën 155 000 (njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë ndaj z. Erion Veliaj
•Gjobë në masën 2 500 (dymijë e pesëqind) lekë ndaj zj. Elva Margariti;
•Gjobë në masën 2 500 (dymijë e pesëqind) lekë ndaj zj. Abigeila Vushtina.
Gjatë hetimit në KQZ, ministria e kulturës nuk pati përfaqësues, por pas dënimit administrativ, ata ankimuan duke nxjerrë provë se organizator ishte Bashkia Tiranë. Jemi optimist se edhe nëse ankimohet në Kolegjin Zgjedhor, çështjes nuk do i ndryshohet më fati për shkak të provave të qarta të shkeljes së Kodit Zgjedhor për fushatën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania