I kthyer nga azili/Regjistrimi në shkollë i 9-vjeçarit.

14 Janar, 20240
Fëmija 9-vjeçarë i kthyer nga azili do të regjistrohet në shkollë.
Pasi diskutoj me prindërit për të regjistruar fëmijën në shkollë, paraligjori bashkë me prindin takuan drejtorin e shkollës 9 vjeçare Bajram Curri, për të filluar proçedurat për regjistrimin e fëmijës të kthyer nga azili në klasën e parë, pasi fëmija nuk ka qenë më parë i regjistruar në shkollë. Drejtori u shpreh i gatshëm, por kërkoj të kontaktojmë dhe me ZVA-në Tiranë. Në ditët në vazhdim do të ndjekim rastin deri në regjistrimin e fëmijës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania