FILLIMI I MBARË, GJYSMA E PUNËS

29 Gusht, 20230

Të rinj dhe të reja zgjedhin që vazhdojnë shkollat e mesme profesionale në vend të gjimnazeve, si një mundësi për të mësuar një zanat që do ju mundësojë hyrjen në tregun e punës. Sipas VKM 666, minoritetet në Shqipëri përfitojnë bursë sipas pikës 2.3 dh), një shumë mujore që heq shpenzimet e tyre ushqimore si dhe libra dhe veshmbathje.
Për të vërtetuar se janë anëtarë të komunitetit, të rinjve ju duhet një vërtetim që mund të lëshohet nga organizata jofitimprurëse. Ditën e sotme, lëshuam një vërtetim për një djalë i cili është regjistruar në shkollën profesionale të Hoteleri-Turizmit, për të ndjekur ëndrrën e tij për t’u bërë kuzhinier.

I urojmë atij dhe të rinjve të tjerë të komunitetit rom dhe egjiptian që zgjodhën rrugën e arsimit profesional një katërvjeçar të suksesshëm!

*********************************************************************
Many boys and girls choose to continue vocational secondary schools instead of gymnasiums, as an opportunity to learn a craft that will enable them to enter the labor market. According to VKM 666, minorities in Albania benefit from a scholarship according to point 2.3 dh), a monthly amount that removes their food expenses as well as books and clothing.
To prove that they are members of the community, young people need a certificate that can be issued by non-profit organizations. Today, we issued a certificate to a boy who has enrolled in the Hotel-Tourism vocational school, to follow his dream of becoming a chef.

We wish him and the other young people of the Roma and Egyptian community who chose the path of vocational education a successful four years!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania