FESTOHET NË LEZHË DITA NDËRKOMBËTARE E KOMUNITETIT ROM

8 Prill, 20230
Në ceremoninë e organizuar për 8 Prillin, ditën ndërkombëtare të komunitetit Rom, u evidentuan ndihma dhe mbështetja që i ka dhënë këtij komuniteti si dhe atij egjyptian Bashkia e Lezhës, sa herë që ata janë ndodhur në vështirësi ekonomike ose me probleme të strehimit. Rindërtimi i shtëpiva të reja të atyre familjeve që u preken nga tërmeti dhe ndihma ushqimore në kohë pandemie, vlerësohen nga ky komunitet dhe ata u shprehën mirënjohës ndaj Bashkisë Lezhë. Një tjetër pikë me rëndësi ishte dhe investimi në formimim kulturor dhe arsimor për fëmijët, rehabilitimi i banesave të amortizuara e pa kushtet e përshtatshme për strehim, rrjetit infrastrukturor të lagjeve ku banojnë etj.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania