Eshtë dhënë leje për një firmë ndërtimi, e cila në mënyrë të paligjshme ka prishur objektin e një prej familjeve rome, sepse shëmtonte bukurinë e kullave.

30 Gusht, 20220
Rreth 174 leje ndërtimi janë dhënë nga bashkia Tiranë për periudhën Janar 2020 – Prill 2022.
Një nga këto lejet është dhënë për një firmë ndërtimi, e cila në mënyrë të paligjshme ka prishur objektin e një prej familjeve rome, sepse shëmtonte bukurinë e kullave.
Zonja është ankuar në disa institucione, por asnjë nga këto institucione nuk i dha zgjidhje.
Para disa ditësh djali zonjës na kontaktoi për ta mbështetur me ndihmë ligjore.
Pasi analizuam dokumentacion, vendosëm ti drejtohemi gjykatës me padi dëmshpërblimi.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania