Drizë/ Mungesa hapësirave për varreza

16 Mars, 20220

Gjatë takimeve të organizuara për investimin në KUZ, është ngritur si shqetësim dhe mungesa e hapësirave për varreza për banorët e zonës së Drizës. E nisëm me përgatitjen e shkresës për bashkinë Fier për gjetjen e hapësirave të përshtatshme për këta banorë dhe vijuam me firmosjen nga familjet dhe dërgimin e shkresës te institucioni përkatës. Që të mos mbetemi vetëm në objektivat e përcaktuata në projekt, do të mbështesim familjarët të advokojnë dhe për këtë gjë.

Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit “Advokimi ligjor nje mjet per organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, me TIRC “Së bashku për integrimin e romëve” dhe Drejtësi Sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania