Devoll/Familjet do trajtohen me bonus qiraje në vlerën e saktë sipas ligjit ‘Për strehimin social’

1 Nëntor, 20220
Një arritje e rëndësishme për familjet në nevojë në Devoll, ndryshuam Vendimin e Këshillit Bashkiak. Vitin tjetër familjet e pastreha që trajtohen me bonus qeraje do të përfitojnë më shumë para💸.
Gjatë takimeve me familjet e rikthyera konstatuam se shuma mujore që përfitonin nga bonusi qerasë ishte shumë i ulët, pasi specialistët e zyrës së strehimit në bashkinë Devoll keqinterpretonin ligjin “Për strehimin social” dhe aktet nënligjore. Kontaktuam me specialistët dhe përfaqësues tjerë të bashkisë dhe i bindëm me argumenta ligjorë i bindëm se ishin duke i keqinterpretuar dhe si pasojë, keqzbatuar në praktikë. Duke treguar vullnet pozitiv dhe me ndërhyrjen tonë, ndryshuan VKB-në, dhe tani ligji po zbatohet siç duhet, duke i dhënë ndihmën e duhur këtyre familjeve.
Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP UNDP Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania