Devoll: 13 fëmijë romë në risk braktisjeje do mbështeten me bursë

4 Nëntor, 20220
Trembëdhjetë fëmijë në rrezik braktisjeje në bashkinë Devoll do të mbështeten për të përfituar bursën.
Zhvilluam takim me ZVA-Devoll për t’i informuar mbi VKM-në Nr.666, datë 10.10.2019 dhe për të nxitur zbatimin e saj për fëmijët rom dhe egjiptian në rrezik braktisjeje. Sipas të dhënave të tyre, trembëdhjetë fëmijë kanë potencial për ta përfituar këtë bursë. Bursa e cila duhet të zbatohej që nga tetori i vitit 2019 ka hasur probleme në implementim në praktikë dhe shpesh, ka qenë nevoja për ndërhyrje në nivel vendor për të lehtësuar aksesin e fëmijëve që do duhet ta përfitonin dhe autoriteteve përkatëse, të bashkisë dhe zyrave të tjera vendore. Me anë të kësaj nisme, shpresojmë që më pak fëmijë romë ta lënë shkollën, sidomos ata që tashmë janë në rrezik e sipër, për shkak të mungesave të shumta.
Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme – UNDP UNDP Albania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania