HomeCategory

Aktivitete

Një lajm i mirë për prindërit e dy fëmijëve! Arrihet marreveshja me NJMF.

Së fundmi, ja dolëm që të bindim Njësinë e Mbrojtjes s Fëmijëve të Njësisë Administrative Nr.8, të kërkoj pushimin e gjykimit, pasi ndryshuan thelbësisht rrethanat e çështjes. Para dy vitesh NJMF-ja kërkoi në gjykatë vendosjen e dy fëmijëve të mitur në përkujdesje alternative, pasi shfrytëzoheshin për lypje nga prindërit. Sot, fëmijët janë regjistruar në shkollë...

Përfaqesimi i të miturit në OPGJ

Përfaqësuam të miturin në konflikt me ligjin gjatë marrjes në pyetje nga OPGJ-ja, për arsye se para disa muajsh, i mituri kishte vjedhur një monopat pranë zonës së bllokut. Pasi u identifikua nga pronari dhe punonjësit e rendit, u ndalua për tu ndjekur penalisht për vjedhjen e kryer. Referuar moshës, situatës socio-ekonomike u vendos shmangia...

Takim me eksperten për kuadrin ligjor për fëmijët në situatë rruge

Zhvilluam një takim me eksperten për kuadrin ligjor për fëmijët në situatë rruge, për të shpjeguar masat ligjore për të ndihmuar familjet në kushte të vështira ekonomike. Këto familje shprehën të njëjtat shqetësime, si mungesa e qirasë, ndihmës ekonomike dhe papunësia si pasojë e mos arsimimit. Gjatë diskutimeve rezultoi se mos arsimimi është problem jo...

I kthyer nga azili/Regjistrimi në shkollë i 9-vjeçarit.

Fëmija 9-vjeçarë i kthyer nga azili do të regjistrohet në shkollë. Pasi diskutoj me prindërit për të regjistruar fëmijën në shkollë, paraligjori bashkë me prindin takuan drejtorin e shkollës 9 vjeçare Bajram Curri, për të filluar proçedurat për regjistrimin e fëmijës të kthyer nga azili në klasën e parë, pasi fëmija nuk ka qenë më...

Mbështetja e banorëve të ish-Komunales për të përfituar nga programi rindërtimit

Pas përgatitjes dhe dërgimit të ankesave për 35 familjet e ish-Komunales në lidhje me skualifikimin nga përfitimi i programit të rindërtimit, bashkë me Aksion Komunitar kontaktuam me përfaqësues të Drejtorisë së Koordinimit, Monitorimit Bashkërendimit të Rindërtimit, për të diskutuar mbi situatën ligjore dhe sociale të familjeve. Gjatë diskutimit shprehëm se, aktet ligjore nuk përcaktojnë sesi...

8 Dhjetor, 20230

LEZHË/Qytetarja ka nevojë për disa dokumenta për të aplikuar për nënshtetësinë italiane, dhe nuk ka pasur më para një llogari në e-albania. E ndihmuam të hapë një llogari dhe më pas mblodhëm dokumentat që i duheshin, certifikata personale dhe aplikimi për vërtetim gjyqësor se është person i padënuar. Vërtetimi është tashmë në llogarinë e saj...

6 Dhjetor, 20230

Sipas të dhënave të mbledhura nga Drejtësi Sociale vetëm ne Bashkinë Tiranë, Durrës, Fier dhe Korçë janë identifikuar 700 fëmijë në situatë rruge për vitin 2022 dhe periudhen Janar-Mars 2023. Së fundmi zhvilluam në qytetin e Durrësit një takim me prindërit për të kuptuar më afër arsyet pse fëmijët e tyre janë në gjendje rruge,...

5 Dhjetor, 20230

Paraligjori në terren për identifikimin e rasteve në zonën e banesave sociale, Shkozë. Mosregjistrimi në gjendjen civile, mosaplikimi për përfitimin e ndihmës ekonomike, ishin disa nga rastet. E mbështetëm zonjën për aplikimin për përfitimin e ndihmës ekonomike, informuam zotërinë për dokumentacionin që duhet për të regjistruar fëmijën e lindur në Gjermani, si dhe do përgatisim...

30 Nëntor, 20230

Kontribuam në mënyrë aktive në takimin e zhvilluar nga bashkia Devoll për diskutimin e draft-planit të strehimit social. Zbatimi i programeve te strehimit social që i vijnë në ndihmë shtresave në nevojë, rritja e numrit të përfituesëve nga këto shtresa, parashikimi i financimit të këtij plani në buxhetin afatmesëm, ishin disa nga komentet tona. Në...

16 ditët në Report TV

#16Ditët Bashkë me Irenën, Xhoin dhe Kristianën diskutuam me Besmira Pelushajn në Report Tv mbi situatën e dhunës me bazë gjinore. Avokati i Drejtësi Sociale shprehu se, përsa i përket kuadrit ligjor kundër dhunës me bazë gjinore, është nga më të mirat në rajon, por problem është financimi dhe zbatimi i këtyre ligjeve. Shpesh gjykatat...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania